شرکت بسته بندی  دردانه بی رقیب

شرکت بسته بندی دردانه بی رقیب

07133774460
8 الی 19
آدرس: شیراز، شهرک صنعتی بزرگ، میدان پژوهش شمالی، نبش 304، قطعه 1، بلوک A4