تخفیف زعفران ساب شيشه اي بزرگ

تخفیف زعفران ساب شيشه اي بزرگ

  سود شما ۳,۸۵۰ تومان 

زعفران ساب شيشه اي بزرگ

زعفران ساب : وسلیه ای برای پودر کردن زعفران و نگهداری آن با این محصول میتوانید زعفران خود را به راحتی اسیاب کرده ودر غذا و خورشت خود استفاده کنید

 

۱۷,۰۵۰ ۱۳,۲۰۰ تومان

زعفران ساب شيشه اي بزرگ

زعفران ساب : وسلیه ای برای پودر کردن زعفران و نگهداری آن با این محصول میتوانید زعفران خود را به راحتی اسیاب کرده ودر غذا و خورشت خود استفاده کنید

 



بدون بررسی
ندارد

    تاکنون خریداری نظر خود را بیان نکرده است. شما اولین باشید.


کالاهای مشابه