قطعات سه پایه

قطعات سه پایه نقشه برداری در شیراز

تمام قطعات سه پایه چوبی و فلزی و خود پایه های سه پایه موجود میباشد (بسته به قطعات قیمت متفاوت است)

(09901421742)  (09141421480) در شیراز

  • 50000 تومان