تخفیف ترازیاب در شیراز

تخفیف ترازیاب با دقت 0.8 میلیمتر بزرگنمایی ٣٢ در شیراز

ترازیاب سوکیا مدل  B1C با دقت .0.8 و بزرگنمایی 32 برابر ساخت کشور ژاپن (کارکرده) در شیراز

 

  • 2800000 تومان 2520000 تومان