تخفیف الگو کیف M-160 ایده پارسه در شیراز

کیف پول دو لت با صفحه ميانی در شیراز

الگو کیف پول دو لت با صفحه ميانی

مواد مصرفي :

چرم : ۲/۲۵ فوت

نخ : ۱۵ متر

آستر :  ۰/۵ متر

زيپ ۳ : ۲۰ سانتيمتر

سرزيپ ۳ : ۱ عدد

طلق یا توری : ۱۰ در ۱۰

  • 16000 تومان 12000 تومان