تخفیف الگوی فرش ۸۰ تکه M-214 ایده پارسه در شیراز

الگوی فرش یک متری ۸۰ تکه در شیراز

 الگوی فرش ۱ متری ۸۰ تکه

ابعاد اين مدل : دايره به قطر یک متر

 

  • 15000 تومان 12000 تومان