تخفیف الگو روکش فرمان M-219 ایده پارسه در شیراز

الگوی روکش فرمان و دنده در شیراز

الگوی روکش فرمان و دنده

مناسب جهت فرمان هایی با قطر ۳۷ تا ۳۸ سانتیمتر

 

  • 17000 تومان 15130 تومان