تخفیف تیغه ابگیری شیشه و بدنه خودرو

تیغه ابگیری شیشه و بدنه خودرو

این محصول جهت آبگیری کلیه سطوح صاف اعم از شیشه و یا کاشی و غیره استفاده میشود .
این محصول دارای کاربردهای زیادی است از جمله کاربرد آن در منازل جهت آب گیری و خشک کردن سطوح خیس(همانند تی منزل) و یا استفاده از آن در کارواشها و یا استفاده برای آب گیری خودرو های شخصی است .
ابعاد بسیار کوچک و نیز سبک بودن این محصول از مزایای آن محسوب میگردد .
دارای تیغه بسیار نرم در جهت جذب کامل آب از روی شیشه و بدنه خودرو

  • 6000 تومان 5040 تومان