صندوق مکانیزه فروشگاهی مورد تایید اداره دارایی

صندوق مکانیزه فروشگاهی مورد تایید اداره دارایی

صندوق مکانیزه فروشگاهی نرم افزار حسابداری ملی

تک صندوق ،تک انبار و دو بانک - فاکتور هزینه درآمد - پیش فاکتور درآمد

پیش فاکتور درآمد - کنترل لیست چکهای دریافتی و پرداختی - فاکتور خرید

فاکتور فروش - گزارش معیین و تفضیلی ( بانک - صندوق- اشخاص -هزینه - درآمد)

گزارش برگشت هزینه/ درآمد - گزارش کارتکس کالا - گزارش موجودی انبار

گزارش خرید - گزارش فروش - گزارشات مالی سیستم شامل (ترازنامه - سند حسابداری - گزارش سود و زیان )

  • 99000 تومان 75240 تومان