تخفیف پکیج شن چسبان sauishy SAND

تخفیف پکیج شن چسبان sauishy SAND

پکیج شن چسبان
شامل 800 گرم شن مخصوص بازی
با قابلیت شکل گرفتن و طرح دادن به آن
براحتی قالب گرفته و به دست ها نمیچسبد
همراه غلطک و بیلچه و کاردک
بدون مواد مضر برای بازی کودکان
 

  • ناموجود