تخفیف آبلیموگیری مینی فلزی

تخفیف آبلیموگیری مینی فلزی

  سود شما ۱,۸۲۰ تومان 

آبلیموگیری مینی فلزی

این محصول جهت گرفتن آب لیموی تازه ، بدون نیاز به فشار مستقیم با دست قابل استفاده می باشد

۵,۸۸۰ ۴,۰۶۰ تومان

آبلیموگیری مینی فلزی

این محصول جهت گرفتن آب لیموی تازه ، بدون نیاز به فشار مستقیم با دست قابل استفاده می باشدبدون بررسی
ندارد

    تاکنون خریداری نظر خود را بیان نکرده است. شما اولین باشید.


کالاهای مشابه