تخفیف راکت پینگ پنگ

تخفیف راکت پینگ پنگ

  سود شما ۵,۰۰۰ تومان 

 

 
۱۳,۰۰۰ ۸,۰۰۰ تومان

راكت پينگ پنگ گلدكاپ

خوش دست و سبک

مخصوص حرفه ای ها

راکت گلدکاپ با جنسی اعلا

مناسب برای باشگاه های پینگ پنگ و مدارسبدون بررسی
ندارد

    تاکنون خریداری نظر خود را بیان نکرده است. شما اولین باشید.


کالاهای مشابه