رستوران سنتی شیراز - شیراز صنایع

تخفیف رستوران سنتی شیراز | شیراز صنایع

طعم اصیل غذای ایرانی را در رستوران سنتی شیراز تجربه کنید.

غذایی دلنشین در باغی سبز، زیبا و خانوادگی با سرویس فوق العاده را در رستوران سنتی شیراز صرف کنید.

 

  • 20000 تومان 15000 تومان