تخفیف پینت بال جنگلی چمران - شیراز چمران

تخفیف پینت بال جنگلی چمران | شیراز چمران

لحظه ای شاد و به یادماندی با هیجانی فوق العاده را در پینت بال جنگلی چمران سپری کنید. (قابل استفاده به صورت خانوادگی)

مدت هر سانس 2 ساعت بوده و حداقل تعداد نفرات برای تشکیل یک سانس 6 نفر و حداکثر 12 نفر می باشد، تهیه کلیه تجهیزات به عهده باشگاه بوده اما بازیکنان باید کفش مناسب جهت بازی به همراه داشته باشند.

  • 20000 تومان 15000 تومان