تخفیف کارتینگ شهر - شیراز شهرک گلستان

تخفیف کارتینگ شهر | شیراز شهرک گلستان

اوج هیجان و سرعت را در پیست کارتینگ شهر تجربه کنید. (قابل استفاده به صورت خانوادگی)

 

ساعت قیمت اصلی قیمت با تخفیف
10 الی 16 15000 بدون تخفیف

16لی 24

20000 17000

 

  • 20000 تومان