تخفیف مجموعه ورزشی پارسه - شیراز قصرالدشت

تخفیف مجموعه ورزشی پارسه | شیراز قصرالدشت

باشگاهی مدرن با امکانات و تجهیزات کامل و مربیان سرشناس

تجهیزات مدرن جهت پرورش اندام و آمادگی جسمانی

 

  • 20000 تومان 15000 تومان