تخفیف اهم مترعقربه ای سانوا

تخفیف اهم مترعقربه ای سانوا

  سود شما ۱۰,۵۰۰ تومان 

۴۹,۰۰۰ ۳۸,۵۰۰ تومان

اهم مترعقربه ای Sunwa مدلKS_268 این مدل عقربه ای دارا ی4ورودی به نام هایCOM,DC+12A,OUTPUT,INPUT که برای شما امکانات فراوانی را دارامیباشد با این اهم مترشمامیتوانید دقیقترین اندازه ها راگرفته بدون هیچ خطایی در دسترس شما کاربران عزیزقراردادیمبدون بررسی
ندارد

    تاکنون خریداری نظر خود را بیان نکرده است. شما اولین باشید.


کالاهای مشابه