%۲۳
تخفیف

تخفیف کیت ساخت 4 ربات خورشیدی طرح دایناسور

سود شما ۷,۰۰۰ تومان

تخفیف کیت ساخت 4 ربات خورشی...

تخفیف کیت ساخت 4 ربات خورشیدی طرح دایناسور


۳۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰ تومان سفارش

%۳۳
تخفیف

تخفیف کیت آموزشی ساخت 6 روبات خورشیدی

سود شما ۱۰,۰۰۰ تومان

تخفیف کیت آموزشی ساخت 6 روب...

تخفیف کیت آموزشی ساخت 6 روبات خورشیدی


۲۹,۹۰۰ ۱۹,۹۰۰ تومان سفارش