در تحلیل نام برند “پفیش” باید گفت این نام ترکیب ساده­ای از دو کلمه­ ی پف فارسی بعلاوه­ ی کلمه­ ی فیش انگلیسی به معنی ماهی می ­باشد. با توجه به آنکه جایگاه برند تعریف شده برای این محصول به عنوان اسنکی با ماهیت سلامت می­باشد، که در واقع از ماهی فشرده ­شده بوجود آمده است و بنیان تولید این محصول، تولید اسنکی برای گروه هدف کودک، نوجوان و جوان است، این استنتاج بسیار صحیح به نظر می­ رسد که چنین ترکیبی هم معرف محصول (یعنی ماهی پف­کرده) و هم انتقال­ دهنده­ ی پیام (یعنی استفاده از ماهی سالم به جای دیگر اسنک­های پف­دار) می­ باشد؛ حال آنکه از زاویه ­ی دید مخاطب این دو واژه زیر سایه­ ی برند پفک که دارای پیشینه­ ی بسیار قوی در ذهن مشتری است، رنگ باخته و مفهومی متضاد به خود می­ گیرد.

pofish

pofish