کارخانه اي که در حال حاضر بنام سبحان دارو فعاليت مي کند ، در سال 1355 از وزارت صنايع و معادن وقت موافقت اصولي گرفته و با نام سوئيران و با مشارکت و دانش فني (نوارتيس فعلي) طراحي و ساخته شد .اين کارخانه در سال 1360 راه اندازي شد و سپس در خرداد سال 1364 نام آن به شرکت داروسازي سبحان تغيير يافت . پس از تشکيل هلدينگ دارويي در شرکت سرمايه گذاري البرز بنام " گروه دارويي سبحان " در سال 1383 ، شرکت سبحان دارو تآسيس و در آذر ماه 1383 کارخانه ، خطوط توليد ، کليه پروانه ها و فعاليتهاي شزکت داروسازي سبحان به شرکت داروسازي سبحان دارو منتقل شد .شرکت سبحان دارو يکي از موفقترين شرکتهاي گروه دارويي سبحان است و با داشتن بيش از 100 پروانه توليد ، در حال حاضر رتبه دوم کشوري از لحاظ حجم توليد و رتبه نهم کشوري از لحاظ فروش را دارا مي باشد . موضوع فعاليت شرکت طبق اساسنامه عبارت است از: انجام امور مربوط به تحقيق ، توسعه ، پيشبرد ، ساخت محصولات داروئي يا مواد شيميايي به طور مستقيم يا از طريق اشخاص ثالث ، توليد ، خريد ، واردات ، فروش ، پخش صادرات ، بازاريابي و تجارت . در حال حاضر فعاليت عمده شرکت در زمينه توليد اشکال دارويي است.

شرکت دارو سبحان

شرکت دارو سبحان

محصولی در برند شرکت دارو سبحان یافت نشد.